Home > Press/Novosti > 28.05-29.05, Holiday Inn - Sarajevo
28.05-29.05, Holiday Inn - Sarajevo

Održan Kućni sajam "profine BH sa partnerima".

U sklopu svečane večere a povodom 10 godina rada "profine BH", dodjeljena su i posebna priznanja i zahvalnice; Najvećem i najvjernijem kupcu:

Firmi "HERCEG d.o.o." iz Srebrenika.
Priznanje je uručio gosp. Mustafi Hercegu, ispred firme HERCEG d.o.o., naš Damir Galijašević - ADM TROCAL-a, a u prisustvu gosp. Heinz-a Doppler-a, direktora "profine Austria".

Više na www.profine.ba.

© Profine BH | Sitemap | Trocal | Kontaktirajte nas