Home > O Trocalu > Okoliš
Okoliš

 

Greenline – prozorske sirovine budućnosti

EU-komisija za okoliš je predložila reduciranje olova u proizvodnji do 2005 godine.

Nismo čekali!

Odmah smo krenuli sa bezolovnim stabilizatorima u budućnost. Sa greenline revolucijom u PVC-proizvodnji, greenline-proizvodi se proizvode sa bezolovnim PVC stabilizatorima. Pri tome kalcij-cink zamjenjuje olovo. Ali greenline je više nego zamjena.

Naši inovativni proizvodi ostvaruju, ne samo bolji eko-bilans, već takođe i veću otpornost na vremenske neprilike, duži sjaj i izvanredne osobine izolacije. To smanjuje potrošnju energije i time dajemo direktan doprinos zaštiti klime i okoline. Naravno da i sa greenline-om osim toga ispunjavamo obavezu, da ponovo upotrijebimo stare PVC prozore tj. da ih recikliramo, i time čuvamo resurse. Tako sa greenline-om oba zahtjeva EU-komisije za okoliš su ispunjena: prvi, tako što, prilikom proizvodnje profila ne upotrebljavamo olovo kao stabilizator, a drugi, tako što recikliramo stare PVC prozorske profile. Tako je greenline dobit za Vas i za okoliš.

Zato je Profine svoju čitavu produkciju u svim sistemima preusmjerio na greenline koncept i time preuzeo vodeću ulogu u svijetu PVC profila i istovremeno odgovornost za čovjeka i prirodu.

 

TROCAL greenline

© Profine BH | Sitemap | Trocal | Kontaktirajte nas