Home > TROCAL InnoNova_70
TROCAL InnoNova_70

Rješenje za sve arhitektonske stilove. TROCAL InnoNova_70 nudi vam više opcija:

A5 sistem sa udarnim/bočnim dihtunzima, M5 sa dodatnim srednjim dihtungom i AluClip varijantu.

 

TROCAL InnoNova_70 u ponudi dodatno ima stilske varijante  smaknutog i polusmaknutog krila (u odnosu na ravan štoka). Vitka linija profila nudi više dnevnog svijetla, a sve zajedno predstavlja veliki potencijal kod detaljnog projektovanja fasada objekata. Ubjedljive prednosti sistema TROCAL InnoNova_70 nisu samo vizuelne, provjerite.

 

    InnoNova_70

   A5

 

 

   InnoNova_70

   M5

 

 

 

   InnoNova_70

   AluClip

 

 

 

.

.

Prospekt TROCAL InnoNova_70

.

© Profine BH | Sitemap | Trocal | Kontaktirajte nas